O nás

V červnu 2017 byl založen "FABRIKA TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek", jehož cílem je záchrana, oprava, užívání, rozvoj a správa nemovité kulturní památky "Dixova brusírna dřeva v Temném Dole". Iniciátorem založení spolku byl Karel Chotek ml., který je také jediným vlastníkem objektu s čp. 81.

Za účelem zajištění realizace cílů bude spolek jako svoji vedlejší doplňkovou činnost příležitostně uskutečňovat pořádání kulturních produkcí pro své členy a další osoby, včetně zajištění občerstvení na těchto akcích a podílet se prostřednictvím svých členů na výchovné a vzdělávací činnosti v kulturní a vědecké oblasti s tím, že veškeré případné výnosy z této činnosti budou použity pouze a výlučně ke krytí nákladů vynaložených na zajištění cílů spolku. I z těchto důvodů jsme nahradili průmyslové slovo "brusírna" poněkud všeobecnějším "fabrika". Chtěli bychom do tohoto krásného industriálního prostoru zpět "vrátit život" a vytvořit z něj společenské centrum třeba pro celou oblast Krkonoš 😉

Galerie

Kontakt

Název: FABRIKA TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek
Sídlo: Temný Důl 81, 542 26 Horní Maršov
IČ: 061 88 419
Email: info@fabrikazije.cz
Bankovní účet: 99717/5500

Kontaktní osoba: František Jelínek
Telefon: +420 604 414 441

Napište nám